Dieviškosios Jėzaus Širdies seserų pranciškonių kongregacija (FDCJ) 

 

Pax  et Bonum !

Seserys apie save ir ne tik...

Vienuolijos Generalinė Vyresnioji - Ses. Romualda apie savo pašaukimą ir gyvenimą. Marijos Radijuje ją kalbino Gediminas Jaunius.http://www.marijosradijas.lt/radijo-laidos/pokalbiai/59220-2015-03-20-18-15-pa%C5%A1auk%C4%97-mane.html#

Marijos Radijuje apie savo pašaukima liudijo mūsų sesuo Pranciška.

http://www.marijosradijas.lt/radijo-laidos/pokalbiai/38274-2013-10-04-18-15-pa%C5%A1auk%C4%97-mane.html#

 Apie Dieviškosios Jėzaus Širdies seserų pranciškonių kongregacijos istoriją ir šiandieną pasakoja generalinė vyresnioji sesuo Romualda Alma Vabuolaitė FDCJ, savo pašaukimo istorija dalijasi sesuo Karolina Ona Seiliūnaitė FDCJ. http://www.marijosradijas.lt/radijo-laidos/pokalbiai/39397-2013-11-02-17-20-porciunkul%C4%97.html#

Regulos citata

„ Esame Jo sužadėtiniai, kai Šventosios Dvasios galia ištikima siela susijungia su mūsų Viešpačiu Jėzumi Kristumi. Esame Jo broliai, kai vykdome dangiškojo Tėvo valią. Esame motinos, kai Jį nešiojame savo širdyje ir kūne dieviškosios meilės galia ir tyra bei atvira sąžine.  Jį gimdome, atlikdami šventus darbus, šviesiančius pavyzdžiu kitiems."