Apie mus

Mūsų Charizma

 Šv. Pranciškaus pavyzdžiu seserys atsiduoda įsikūnijusio ir kentėjusio dėl mūsų Viešpaties Jėzaus Dieviškosios Širdies meilei, ja gyvena ir ją skleidžia kitiems. Maldos gyvenimą jungia su apaštaliniu tarnavimu auklėjimo, socialinėje ir pastoracinėje srityse.

 

Kongregacijos šūkis:

 Dievas yra meilė !

"Tai Dieviškosios Jėzaus Širdies seserų pranciškonių šūkis ir gyvybinė dvasia. Juo gyvendamos pasieksime krikščioniškojo gyvenimo pilnatvės - tikrojo šventumo - meilės tobulumo! ”

(Motina Augustina - Vynmedžio Šakelė) 

           Įkūrėja:  Motina  Augustina Ona Galdikaitė

Seserys apie save ir ne tik...

Vienuolijos Generalinė Vyresnioji - Ses. Romualda apie savo pašaukimą ir gyvenimą. Marijos Radijuje ją kalbino Gediminas Jaunius.http://www.marijosradijas.lt/radijo-laidos/pokalbiai/59220-2015-03-20-18-15-pa%C5%A1auk%C4%97-mane.html#

Marijos Radijuje apie savo pašaukima liudijo mūsų sesuo Pranciška.

http://www.marijosradijas.lt/radijo-laidos/pokalbiai/38274-2013-10-04-18-15-pa%C5%A1auk%C4%97-mane.html#

 Apie Dieviškosios Jėzaus Širdies seserų pranciškonių kongregacijos istoriją ir šiandieną pasakoja generalinė vyresnioji sesuo Romualda Alma Vabuolaitė FDCJ, savo pašaukimo istorija dalijasi sesuo Karolina Ona Seiliūnaitė FDCJ. http://www.marijosradijas.lt/radijo-laidos/pokalbiai/39397-2013-11-02-17-20-porciunkul%C4%97.html#

Regulos citata

„ Esame Jo sužadėtiniai, kai Šventosios Dvasios galia ištikima siela susijungia su mūsų Viešpačiu Jėzumi Kristumi. Esame Jo broliai, kai vykdome dangiškojo Tėvo valią. Esame motinos, kai Jį nešiojame savo širdyje ir kūne dieviškosios meilės galia ir tyra bei atvira sąžine.  Jį gimdome, atlikdami šventus darbus, šviesiančius pavyzdžiu kitiems."