pranciskones


Site Owner
Joined Dec 2 2009
Actions
General Info

FEMALE
Kaunas, Lithuania
Site Memberships

pranciskones.webs.com/

Recent Activity

Post a Comment

Oops!

Oops, you forgot something.

Oops!

The words you entered did not match the given text. Please try again.

You must be a member to comment on this page. Sign In or Register

1 Comment

Reply agne
3:14 AM on February 7, 2011 
sveik

Seserys apie save ir ne tik...

Vienuolijos Generalinė Vyresnioji - Ses. Romualda apie savo pašaukimą ir gyvenimą. Marijos Radijuje ją kalbino Gediminas Jaunius.http://www.marijosradijas.lt/radijo-laidos/pokalbiai/59220-2015-03-20-18-15-pa%C5%A1auk%C4%97-mane.html#

Marijos Radijuje apie savo pašaukima liudijo mūsų sesuo Pranciška.

http://www.marijosradijas.lt/radijo-laidos/pokalbiai/38274-2013-10-04-18-15-pa%C5%A1auk%C4%97-mane.html#

 Apie Dieviškosios Jėzaus Širdies seserų pranciškonių kongregacijos istoriją ir šiandieną pasakoja generalinė vyresnioji sesuo Romualda Alma Vabuolaitė FDCJ, savo pašaukimo istorija dalijasi sesuo Karolina Ona Seiliūnaitė FDCJ. http://www.marijosradijas.lt/radijo-laidos/pokalbiai/39397-2013-11-02-17-20-porciunkul%C4%97.html#

Regulos citata

„ Esame Jo sužadėtiniai, kai Šventosios Dvasios galia ištikima siela susijungia su mūsų Viešpačiu Jėzumi Kristumi. Esame Jo broliai, kai vykdome dangiškojo Tėvo valią. Esame motinos, kai Jį nešiojame savo širdyje ir kūne dieviškosios meilės galia ir tyra bei atvira sąžine.  Jį gimdome, atlikdami šventus darbus, šviesiančius pavyzdžiu kitiems."