Dieviškosios Jėzaus Širdies seserų pranciškonių kongregacija (FDCJ) 

 

Pax  et Bonum !