Žaliakalnio Vaikų Dienos Centras

 

 DIEVIŠKOSIOS JĖZAUS ŠIRDIES PRANCIŠKONIŲ KONGREGACIJOS

Žaliakalnio vaikų dienos centras
Adresas: Žemaičių g. 85, Kaunas LT - 44186
Dienos centras veikia kasdien  nuo 12.30 iki 17.30

 Įsteigtas 2002 m. spalio 15 d. klebono kun. Vytauto Grigaravičiaus iniciatyva. Nuo pat pradžios nuolatos remiamas Kristaus Prisikėlimo parapijos.

Dienos centre dirba:

 • Socialinė darbuotoja ses. Liudvika Renata Lukoševičiūtė
 • Pedagogė ses. Donata Aistė Tėvelytė
 • Socialinė pedagogė Rosita Urbanavičiūtė
 • Socialinė darbuotoja ses. Joana Akvilė Kašiubaitė 
 • Žaliakalnio vaikų dienos centro vadovė: ses. Liudvika, mob. tel. 8652 37721

  Tikslas

  Teikiant socialines bei ugdymo paslaugas, užtikrinti Žaliakalnio vaikų dienos centrą lankančių socialinės rizikos grupės vaikų pagrindinių poreikių patenkinimą, bendražmogiškų vertybių ugdymą, stiprinti tėvų ir vaikų teisingą socializaciją bei mažinti gatvės įtaką vaiko žmogiškajai raidai.

  Teikiamos paslaugos:

  • Vaikų maitinimo organizavimas;
  • Minimalios asmens higienos įgūdžių ugdymas;
  • Laisvalaikio užimtumas;
  • Pamokų ruoša;
  • Socialinių įgūdžių ugdymas;
  • Krikščioniškų vertybių ugdymas;
  • Lytiškumo ugdymas;
  • Prevencija;
  • Socialinis darbas su šeima;
  • Labdara – parama;
  • Vadovavimas studentų praktikai.

   Vykdoma veikla

   1. Laisvalaikio užimtumo organizavimas - būreliai:

  • Drama
  • Dailė ir darbeliai
  • Maisto gaminimas
  • Stalo tenisas
  • EBRU dailės terapija - piešimas ant vandens
  • Saugus eismas
  • Žurnalistika
    2. Renginių bei išvykų organizavimas

   Viktorinos
   • Vaikų gimtadienių šventės
   • išvykos į muziejus bei kultūros įstaigas
   • Vasaros stovyklos
   • Studentų socialinės akcijos

    3. Krikščioniškų vertybių ugdymas

   Krikščioniškų švenčių šventimas su parapija
   • Religinio ugdymo pamokėlės
   • Išvykos į žymiausias Lietuvos šventoves


   4. Lytiškumo ugdymas:

   •  Filmų peržiūra
   •  Mokymai
   •  Diskusijos

   5. Pagalba mokantis
   •Pamokų ruoša
   *Individualus darbas su vaikais, papildomos konsultacijos

       6. Prevencinės programos

   • „Drasa“ (DrįskRūkalųAlkoholioSvaigalųAtsisakyti)
   • „Linas“
   • Vaiko ir žmogaus teisių mokymai  
   • Charakterio ugdymo programa
   • "Dienoraštis"
   • Profesinio orientavimo ir konsultavimo programa
   • Vaikų gyvenimo įgūdžių ugdymas

    

   7. Socialinis darbas su tėvais

   •Mamų grupelė
   •Bendri susirinkimai
   •Individualios konsultacijos
   •Šeimų lankymas namuose
   •Parama - labdara
   •Bendri renginiai (šventės, išvykos)

    Nuo 2004 m. finansuojamas:

   • Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (lėšos vaikams maitinti, darbuotojų atlyginimai);
   • Kauno miesto savivaldybės (lėšos socialinio darbuotojo etatui)

   Žaliakalnio vaikų dienos centrą remia:

   • Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 
   • JAV organizacija „Vaiko vartai į mokslą“,
   • UAB „Dasta",
   • UAB "Dokeda",
   • UAB "Mykolo pyragai",
   • Seimo narė - Rasa Juknevičienė.